Andres Herkeli olulisemad publikatsioonid

Artiklikogumik "Ajalugu on rikas", Tallinn: Virgela, 1997
Pratîtyasamutpâda ehk sõltuvuslik tekkimine. - Akadeemia, 4, 1994, lk 533-570
Riisitaimesuutra" tõlge ja kommentaar. - Akadeemia, 5, 1994, lk 757-771
Aitareya upaniðaad. Tõlge ja kommentaarid ning artikkel "Kuidas lugeda upaniðaade?" - Akadeemia, 9, 1996, lk 1876-1884
Intensiivselt lummavad lootused. Arvustus raamatule: Uku Masing, Meil on lootust, Tartu: Ilmamaa, 1997. - Akadeemia, 10, 1998, lk 2209-2212