Dharmaratas
avaleht uudised nõukogu õppetöö tekstid terminid viited fotogalerii

BUDISTLIKUD ÜHINGUD EESTIS

 

EESTI BUDISTLIK KOGUDUS DRIKUNG KAGJÜ RATNA ŠRI KESKUS (DKRŠK)

Drikung (Drigung) kagjü

Kagjü koolkonna rajajaks peetakse guru Tilopat, kes elas arvatavasti aastatel 988-1069. Tegelikult on kagjü traditsiooni algust üsna võimatu määratleda mingi kindla aastaarvuga või seostada ühe kindla isikuga, mistõttu ka Tilopa nimetamine koolkonna alusepanijana on pigem tinglik. Tilopa oli erakordselt suurte teadmistega inimene, kes olevat omandanud need kahel erineval viisil. Esiteks, Indias tegelikult elanud õpetajatelt, kelle seas oli ka India kuulsaima budistliku filosoofi Nāgārdžuna õpetusliini otsene edasikandja, ja teiseks, ilmutuslikul teel, sest pärimuse järgi saanud ta juhiseid otse tantristlikelt budadelt Vadžradhāralt ja Vadžrajoginīlt. Tilopa pärand on meieni jõudnud tema õpilaste-õpilaste kaudu otsest õpetusliini mööda, mis moodustab auväärse rea: Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Phagmodrupa, drikungi koolkonna alusepanija Kjobpa Džigten Sumgön, /…/ kuni tänapäeval Indias elava Avalokitešvara ühe kehastuse Tema Pühaduse XXXVII Drikung Kjabgon Tšetsang Rinpotšeni välja. Tänaseks on kagjü jagunenud 4 suuremaks ja 8 väiksemaks alakoolkonnaks.
Drikung kagjü traditsioonide hulka kuuluvad Naropa kuue jooga ja mahāmudrā täielikud õpetused ning salajaste juhiste suuline edasiandmine, virgumistee pühendused ja õnnistused. Koolkond on kuulus suurte mõtlusmeistrite, joogide ning bhowa-teostajate poolest.

Õpetajad

Eestis on õpetust jaganud mitmete tiibeti budismi koolkondade, sealhulgas korduvalt ka järgnevad drikungi koolkonna auväärsed õpetajad: auväärne Kontšok Nubpa Rinpotše (viimati 2002), auväärne Lamtšen Gjalpo Rinpotše (Eesti keskuse alusepanija 1992, kes pühitses 9 esimest liiget), laama Drubpon Tšampa Rigzin Rinpotše (1994, 2005), Drikung Kagjü koolkonna juht Tema Pühadus XXXVII Drigung Kjabgon Tšetsang Rinpotše (1994, 1998, 2002), Auväärne Lho Künzang Rinpotše, Kõrgeauline Drubwang Rinpotše, Väga Auväärne Ontül Rinpotše (2006), Ülimalt Auväärne Gartšen Tritul Rinpoe (2002, 2006), acharya Kontšok Tamphel (resideerus Eestis 2000. aastal), laama Drubpon Sangye Rinpotše (resideerub Eestis püsivalt alates 2001. a.).

Tegevus

DKRŠK hõlmab umbes 100 drikungi koolkonna budisti (Buddha, Dharma, Sangha kaitse alla läinud, e. Varjupaiga saanud) ning arvukalt huvilisi - aktiivseid Keskuse tegevliikmeid praegu üle 30. Üle kümne tegevusaasta jooksul on korraldatud eraldus-õppelaagreid, loengusarju, kontserte, filmisarju, tiibeti keele õpet, budistliku kirjanduse ja kultusesemete levitamist. On kutsunud Eestisse õpetajaid ja on käidud India, Tiibeti jt kloostrites. Talvel 2001-2002 viibis Džangtšub Lingi kloostris (ligi pooleaastasel õppe-"ritriidil") 12 DKRŠK liiget. Mitu korda nädalas toimuvad regulaarsed Avalokitešvara, Vadžrasattva, Valge Tārā, Rohelise Tārā, Tervendaja-Buddha, Amitābha, Šākjamuni, Atši, Padmasambhava, Milarepa, dharmakaitsjate, ngöndro, bhowa, tšöd, guru-jooga, mandala annetamise, jt rituaal-harjutused ning keskendumis-, mõtlus- ja kujustamisharjutused. Püsivalt Eestis resideeruv laama viib lisaks läbi mitmesuguseid meeleharjutusi ja õppe-seminare.
DKRŠK liikmed osalevad ja on osalenud mitmetes kohalikes (Budismi Instituut, Usuliste Ühenduste Ümarlaud) ja rahvusvahelistes budismiga seotud organisatsioonides ja üritustes. DKRŠK-d juhib viieliikmeline eestseisus.

Aadress: Vilmsi tänav 45a-2 Tallinn; e-post drikung(at)drikung.ee, kodulehekülg drikung.ee

 


TIIBETI BUDISMI NYINGMA EESTI KOGUDUS

Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus on kujunenud 1990. aastate algul inimestest, kes juba varem olid tegelenud budismiga erinevates Eestis tegutsenud budistlikes organisatsioonides ja ühendustes.
1994. aastal saabus esmakordselt Eestisse Jaapanis resideeruv tiibeti budismi Nyingma koolkonna auväärne õpetaja Nyitšang Rinpotše, kes andis esimesed õpetused algselt Eesti Budistliku Liidu raames.
Järgnevatel aastatel jätkusid tema regulaarsed Eesti-visiidid ja kohapealsed harjutus-õppelaagrid Nyingma huvilistele.
1996. aastal hakkas Auväärne Nyichang Rinpoche õpetama ngöndro'd (sissejuhatus Dzogchen-õpetusse) kindlale, 18-inimesest koosnevale grupile. Viimase osa sellest õpetusest andis ta 2001. aasta suvel.
1997 a. tekkis vajadus grupi ametlikuks registreerimiseks. 21. septembril 1997. aastal toimus asutamiskoosolek ja 2. oktoobril samal aastal sai Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus ametlikult registreeritud.
Koos käiakse regulaarselt. Grupp on selles mõttes avatud, et osa liikmeid omandab ja rakendab ka teistelt, nii Nyingma kui ka muude budistlike koolkondade õpetajatelt saadud õpetusi ja harjutusi.
Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudust juhib kolmeliikmeline juhatus.
Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Koguduse liikmed osalevad ja on osalenud mitmetes kohalikes (Budismi Instituut, Eesti Tiibeti Meditsiini Selts, Usuliste Ühenduste Ümarlaud jt.) ning rahvusvahelistes budismiga seotud organisatsioonides.
kontakt: jrp(at)online.ee

 

 

EESTI DZOGCHENI ÜHING

Eesti Dzogcheni Ühing on rahvusvahelise Dzogcheni Ühingu haruühing. Esimesed inimesed Eestist astusid rahvusvahelise Dzogcheni Ühingu liikmeks 1999. aastal.. Esimesed eestlased kohtusid auväärse õpetaja Tšögjal Namkhai Norbu Rinpotšega 1992.aastal.

Dzogcheni õpetused pole filosoofia, usuline doktriin ega kultuuritraditsioon. Õpetuste sõnumist arusaamine tähendab oma tõelise olukorra avastamist, vabana enesepettustest ja võltsolemistest, mida meie meel loob. Tiibetikeelse mõiste dzogchen – „Suur Täius” – tõeline tähendus viitab iga indiviidi tõelisele algsele seisundile, mitte kõrgemale reaalsusele.

Chögjal Namkhai Norbu Rinpoche
„Dzogchen The Self-Perfected State”

Õpetuse alustalaks on õppetöö, harjutused ja nende ühendamine igapäevaeluga. Harjutused hõlmavad meeleharjutusi, jantra joogat ja mandalatantse.
Lähemat teavet õpetuse kohta saab Eesti Dzogcheni Ühingu koduleheküljelt www.dzogchen.ee
kontakt: gakyil(at)dzogchen.ee

 

 

TRIRATNA BUDISTLIKU KOGUKONNA TALLINNA KESKUS "BUDAKODA"

Budakoda (endine Tallinna FWBO budistlik keskus) on seotud Triratna Budistliku Kogukonna, varasema nimega Lääne Budistliku Vennaskonna Sõbrad (The Friends of the Western Buddhist Order, lühendatult FWBO) keskuste ülemaailmse võrgustikuga. Lääne Budistliku Vennaskonna Sõbrad oli 1967. aastal Londonis Sangharakshita (kodanikunimega Dennis Lingwood) initsiatiivil alguse saanud budistlik liikumine, mille eesmärgiks on luua tänapäeva maailmas tõhusaks budistlikuks tegevuseks vajalikud tingimused.
Triratna Budistlik Kogukond (FWBO) on osa budistlikust traditsioonist, ja selle kesksed õpetused püüavad kajastada budismi kui terviku olemuslikke õpetusi. Kuigi budismi juured peituvad Idas, on budism alati arenev ja uuenev õpetus, mille järgimine ole piiratud ainult ühe kultuuritüübiga. Moodne maailm suurlinnade, suurtööstuse ja televisiooniga erineb märkimisväärselt keskkonnast, milles budism on aastatuhandeid arenenud. Seetõttu on Triratna Budistliku Kogukonna tegevuse sihiks esitada budistlikke õpetusi tänapäeva inimesele arusaadaval ja vastuvõetaval moel.
Aasta pärast FWBO loomist said Sangharakshitalt budistliku ordinatsiooni 12 Varjupaika minejat - nii sai alguse Lääne Budistlik Vennaskond (The Western Buddhist Order, lühendatult WBO), millest sai FWBO vaimne kese. Vennaskonna liikme staatust ei määra mitte liikmemaks ega intellektuaalsed teadmised budismist vaid pühendumine Buddha teele. FWBO sai üldnimetuseks tegevustele, organisatsioonidele ja budistide kogukonnale, mis arenesid Vennaskonna ümber. Tänaseks on Triratna Budistlik Kogukonnas (FWBO) üle kaheksasaja liikme.
2000. aasta seisuga on Triratna Budistliku Kogukonna (FWBO) keskuseid kaheksakümne ringis ja tegevus toimub 25 riigis - nii Inglismaa suuremates linnades, kui ka Soomes, Rootsis, Saksamaal, Indias, USA-s, Hispaanias, Austraalias ja teistes riikides.
1989. aastal külastasid Lääne Budistliku Vennaskonna (WBO) liikmed Soomest esimest korda Eestit. Nende juhendamisel toimusid mitme aasta jooksul õpingud ja õppe-mõtluslaagrid Põllu tänaval Tallinnas (algselt Eesti Budistliku Liidu raames), Mustamäel ja Kadriorus ning suvel laagrid Andineemes. FWBO raames toimusid budistliku mõtluse kursused alates 1993. a.
2002. aasta veebruarist asus Tallinna FWBO budistlik keskus Tallinnas Sulevimäel, praegu asub Budakoda Tallinnas, Luha tänaval. Lisaks mõtlus- ja budismikursustele toimuvad loengud ja rituaaliõhtud, budistlike tähtpäevade tähistamised ning mõtlus- ja õppelaagrid. Üritusi juhendavad enamasti Triratna Budistlik Kogukonna õpetajad Soomest ja Inglismaalt.
Triratna Budistliku Kogukonna "Budakoda" keskuse kodulehekülg: budakoda.ee

 

vad?ra avalehele algusesse

registrikood 80157537 (MTÜ Budismi Instituut)
telefon 5101387; arvutikirja aadress info@budismiinstituut.ee
Kentmanni 18-49, Tallinn 10116; pangaarve konto EE982200221018598037 Swedbank