Dharmaratas
avaleht uudised nƵukogu Ƶppetƶƶ tekstid terminid viited fotogalerii

Ida mõttelugu eesti keeles

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

Nimekiri sisaldab ainult algkeeltest eesti keelde tõlgitud India, Hiina, Tiibeti ja Jaapani mõtteloo teoseid ja nende katkendeid. Välja on jäetud kaudtõlked ning puht-ilukirjandustekstide tõlked. Online versiooni on täiendatud aastatel 2007‒2008 ilmunud tõlgete bibliograafiaga.

India

Aitareya-upanis’ad

«Aitareja upanišad»

Sanskriti keelest tõlkinud Andres Herkel

1996. Aitareja upanišad. – Akadeemia, 8. aastakäik, nr 9, lk 1876‒1880.

2002. (Katkendid) Herkel, Andres. Müüt ja mõtlemine. Tartu: Ilmamaa.

As’t’asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

«Kaheksatuhandeline ületava mõistmise suutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1968. (Esimene peatükk) Mäll, L. Märkusi pradžnjāpāramitistliku metaloogika kohta. – Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, vihik 201. Töid orientalistika alalt. I. Tartu, 1968, lk 26‒277.

1998. (Katkendid) Mäll, Linnart. Nulli ja lõpmatuse kohal. – Eesti Mõttelugu, 21. Tartu: Ilmamaa, lk 223‒296.

2003. Eelmise kordustrükk.

Atharvaveda

«Atharvaveeda»

Veedade keelest tõlkinud Ülo Valk

1997. (Katkendid) Atharvaveeda. Valik loitse. – Akadeemia, 9. aastakäik, nr 9, lk 1866‒1884.

Bhagavadgītā

«Bhagavadgītā»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1976. (XIV peatükk) Tartu Riiklik Ülikool, 1976, 22. oktoober, nr 37.

1980. Bhagavadgītā. – Loomingu Raamatukogu, 1980, nr 40/41.

2000. Bhagavadgītā. Tartu: Biblio.

Bodhicaryāvatāra (Śāntideva)

Šāntideva «Bodhitšarjāvatāra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1982. Šāntideva. Bodhitšarjāvatāra. – Loomingu Raamatukogu, 1982, nr 3/4.

2008. Budismi pühad raamatud. 3. Tartu: Lux Orientis.

Br’hadāran’yaka-upanis’ad

Sanskriti keelest tõlkinud Andres Herkel

2002. (Katkendid) Herkel, Andres. Müüt ja mõtlemine. Tartu: Ilmamaa.

Sanskriti keelest tõlkinud Martti Kalda

2008. (Katkendid) Valik upanišade. ‒ Loomingu Raamatukogu, 2008, nr 7‒8, lk 21‒54.

Chāndogya-upanis’ad

Sanskriti keelest tõlkinud Martti Kalda

2008. (Katkendid) Valik upanišade. ‒ Loomingu Raamatukogu, 2008, nr 7‒8, lk 55‒81.

Dhammacakkappavattana

«Seadmuseratta käimapanemine»

Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll

2004. Budismi pühad raamatud. 1. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 11‒17; terminoloogiline tõlge lk 116‒119; paalikeelne tekst lk 167‒170; kommentaarid lk 235‒240, 246‒248).

Dhammapada

«Dhammapada»

Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll

1975. (Katkendid) Noorus, 1975, nr 2, lk 65‒67.

1977. Dhammapada. – Loomingu Raamatukogu, 1977, nr 29.

2004. Budismi pühad raamatud. 1. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 37‒113; terminoloogiline tõlge lk 128‒163; paalikeelne tekst lk 179‒209; kommentaarid lk 244‒245, 252‒258).

2005. Dhammapada. Tartu, Tallinn: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus, Budismi Instituut (trükk: Buddha Hariduse Fond Taiwanis).

Ekāks’arī-mātā nāma sarvatathāgata-prajñāpāramitā

«Ühetähesuutra»

Tiibeti keelest tõlkinud Linnart Mäll

2005. Budismi pühad raamatud. 2. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 65‒67; terminoloogiline tõlge lk 110‒111; tiibetikeelne tekst lk 154; kommentaarid lk 198).

Gan’d’avyūha-sūtra

«Põimiksuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Märt Läänemets

2006. (Osa Mandžušrī peatükist) Põimiksuutra. ‒ Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi Aastaraamat 2006, lk 72‒86.

2008. (Prabhūtā peatükk) Tema kauss ei saa iialgi tühjaks... "Põimiksuutra" Prabhūtā peatükk. ‒ Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi Aastaraamat 2007, lk 25‒31.

Kāmasūtra (Vātsyāyana)

Vātsjājana «Kaamasuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1989‒1991. Sõnumitooja, nr 1‒39.

Kāśyapaparivarta

«Kāšjapa peatükk»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1989. (Katkend) Bodhisattva missioon. ‒ Sõnumitooja, mai 1989, nr 9‒10.

Khuddakapāt’hā

«Lühikesed lugemised»

Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll

2004. Budismi pühad raamatud. 1. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 19‒35; terminoloogiline tõlge lk 120‒127; paalikeelne tekst lk 171‒178; kommentaarid lk 241‒243, 248‒251).

Milindapañha

«Milinda küsimused»

Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll

1975. (Katkendid) Tartu Riiklik Ülikool, 28. november 1975, nr 46.

Prajñādan’d’a (Nāgārjuna)

Nāgārdžuna «Tarkusemalk»

Tiibeti keelest tõlkinud Maret Kark

1975. (Katkendid) Tartu Riiklik Ülikool, 27. juuni 1975, nr 29.

1977. (Katkendid) Noorus, 1977, nr 6, lk 30.

1991. (Katkendid) Sõnumitooja, märts 1991, nr 3(40).

Prajñāpāramitā-hr’daya-sūtra

«Südasuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1989. (Pikk variant) Ex Oriente. – Loomingu Raamatukogu, 1989, nr 16/17, lk 8‒14.

1998. (Pikk variant) Nulli ja lõpmatuse kohal. Eesti Mõttelugu, 21. Tartu: Ilmamaa, lk 225‒233.

2003. (Pikk variant) Nulli ja lõpmatuse kohal, kordustrükk.

2005. (Pikk ja lühike variant) Budismi pühad raamatud. 2. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 55‒64; terminoloogiline tõlge lk 105‒111; sanskritikeelne tekst lk 149‒153; kommentaarid lk 194‒197).

R’gveda

«Rigveeda»

Veedade keelest tõlkinud Jaan Puhvel

1954. (X, 146) Puhvel, Jaan. Veda-luule mõjupotentsiaal E. Enno juures. – Tulimuld, 1954, nr 4, lk 241‒243.

1996. (I, 32.1‒10) Puhvel, Jaan. Võrdlev mütoloogia. Eesti mõttelugu, 21. Tartu: Ilmamaa, 1996, lk 59‒60.

2001. (X, 146) Puhvel, Jaan. Ulgvel ja umbes. Tartu: Ilmamaa, 2001, lk 62‒63 (1954. a väljaande kordustrükk).

Veedade keelest tõlkinud Linnart Mäll

1978. (X, 129) Nehru, Jawaharlal. India avastamine. – Loomingu Raamatukogu, 1978, nr 24-26, lk 20‒21.

Veedade keelest tõlkinud Ülo Valk

1993. (Katkendid) Valk, Ülo. Rigveeda. Seitsme hümni tõlked. – Vikerkaar, 1993, nr 9, lk 12‒40.

Saddharma-pun’d’arīka-sūtra

«Lootossuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Teet Toome

2006. (Samantamukha peatükk) Samantamukha peatükk: Avalokitešvara erinevate kujude õpetus. ‒ Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi Aastaraamat 2006, lk 87‒93.

Sukhāvatīvyūhasūtra

«Õnneliku maa suutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Maret Kark

1975. Parnov, Jeremei. Pronksnaeratus. Tallinn: Valgus, lk 262‒267.

Śālistambasūtra

«Riisitaimesuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Andres Herkel

1994. Akadeemia, 6. aastakäik, nr 4, lk 757‒771.

2002. (Katkendid) Herkel, Andres. Müüt ja mõtlemine. Tartu: Ilmamaa.

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra

«Teemantsuutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1975. Parnov, Jeremei. Pronksnaeratus. Tallinn: Valgus, lk 243‒261.

2005. Budismi pühad raamatud. 2. Tartu: Lux Orientis (kirjanduslik tõlge lk 13‒53; terminoloogiline tõlge lk 71‒104; sanskritikeelne tekst lk 115‒148; kommentaarid lk 167‒193).

Vajradhvaja-sūtra

«Vadžradhvadža suutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1989. (Katkend) Bodhisattva tõotus. ‒ Sõnumitooja, juuni 1989, nr 11‒12.

Vimalakīrtinirdeśa-sūtra

«Vimalakīrti suutra»

Sanskriti keelest tõlkinud Maret Kark

1976. (Katkend) Tartu Riiklik Ülikool, 1976, 22. oktoober, nr 37.

Udāna

«Ülendavad värsid»

Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll

1975. (VI, 4) Pimedad ja elevant. – Noorus, 1975, nr 2, lk 64‒65.

Hiina

Daodejing (Laozi)

Laozi «Daodejing» («Kulgemise väe raamat»)

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Linnart Mäll

1979. Lao-zi. Daodejing. – Loomingu Raamatukogu, 1979, nr 27.

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Jaan Kaplinski

2001. Laozi. Daodejing. Tallinn: Vagabund.

Daxue

«Suur õpetus»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Linnart Mäll

1988. Konfutsius. Vesteid ja vestlusi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 207‒209.

Lunyu

«Vesteid ja vestlusi»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Linnart Mäll

1988. Konfutsisus. Vesteid ja vestlusi. Tallinn: Eesti Raamat.

Mengzi

«Mengzi»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Märt Läänemets

2000. (I, A) Meng-zi. Vestlus Liangi kuninga Huiga. – Tuna, 2000, nr 3, lk 97‒102.

2001. (Katkendid) Läänemets, Märt. Inimene ja inimlikkus Vana-Hiinas: Konfutsius, Meng Zi, Zhuang Zi. III. Meng Zi. – Akadeemia, 13. aastakäik, nr 4, lk. 843‒870.

Shijing

«Laulude raamat»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Jaan Kaplinski

1997. (Katkendid) Vanu Hiina laule. Shijing. – Looming, 1997, nr 9, lk 1216‒1221.

Sunzi bingfa

Sun Zi «Sõja seadused»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Märt Läänemets

2001. Sun Zi, Sun Bin. Sõja seadused. Tartu, Tallinn: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Eesti Keele Sihtasutus.

Zhongyong

«Keskmine tavaline»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Linnart Mäll

1988. Konfutsius. Vesteid ja vestlusi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 169‒206.

Zhuangzi

«Zhuangzi»

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Jaan Kaplinski

1989. Zhuang Zi. Kolm peatükki raamatust. – Ex Oriente. – Loomingu Raamatukogu, 1989, nr 16/17, lk 22‒45.

Klassikalisest hiina keelest tõlkinud Märt Läänemets

2001. (Katkendid) Läänemets, Märt. Inimene ja inimlikkus Vana-Hiinas: Konfutsius, Meng Zi, Zhuang Zi. VI. Zhuang Zi. – Akadeemia, 13. aastakäik, nr 5, lk. 1065‒1094.

Tiibet

Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi’i rnam thar bzhugs so

«Kaheksakümne nelja mahasiddha elulood»

Tiibeti keelest Maret Kargi juhendamisel tõlkinud Eve Lukk, Märt Läänemets ja Arne Uusjärv

1990. (Katkendid) Sõnumitooja, 1990, nr 5(29)‒7(31).

Legs par bshad pa rin po che’i gter (Sakja Pandita)

Sakja Pandita «Mõtteterade varakamber»

Tiibeti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1975. (Katkendid) Mõtteterade varakamber. – Tartu Riiklik Ülikool, 27. juuni 1975, nr 29; Noorus, 1975, nr 10, lk 66‒67.

Mi la ras pa’i mgur ’bum

«Milarepa laulud»

Tiibeti keelest tõlkinud Linnart Mäll

1989. (Kuus laulu) Sõnumitooja, august 1989, nr 15-16.

1990. Sven Grünbergi viisistuses Eesti Telefilmi filmis «Milarepa laulud».

1993. Sven Grünberg. Milarepa. CD.

Mi la ras pa’i rnam thar

«Milarepa elulugu»

Tiibeti keelest tõlkinud Maret Kark ja Linnart Mäll

1975 (Peatükk «Milarepa kodu külastamas») Noorus, 1975, nr 10, lk 62‒63.

Tshangs dbyangs rgya mtsho’i mgul glu

«Tsangjang Gjatso laulud»

Tiibeti keelest tõlkinud Linnart Mäll

2006. Tsangjang Gjatso, VI dalai-laama. Nukrad armastuslaulud. Tartu: Lux Orientis.

Jaapan

Bankei Zenji

«Õpetused»

Klassikalisest jaapani keelest tõlkinud Rein Raud

2003. (Katkendid) Vikerkaar, 2003, nr 1‒2, lk 46‒55.

Hōjōki (Ren’in)

«Ülestähendusi erakuonnist»

Klassikalisest jaapani keelest tõlkinud Alari Allik

2003. Vikerkaar, 2003, 1‒2, lk 2‒21.

Tsurezuregusa (Kenkō)

Kenkō «Jõudeaja võrsed»

Klassikalisest jaapani keelest tõlkinud Ülle Udam

1975. (Katkendid) Tartu Riiklik Ülikool, 1975, 28. november, nr 46.

Klassikalisest jaapani keelest tõlkinud Rein Raud

1988. (Valik) Kenkō.Jõudeaja võrsed. – Loomingu Raamatukogu, 1988, nr 43.

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

vadþra avalehele algusesse

registrikood 80157537 (MTÜ Budismi Instituut)
telefon 5101387; arvutikirja aadress info@budismiinstituut.ee
Kentmanni 18-49, Tallinn 10116; pangaarve konto EE982200221018598037 Swedbank